Klik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergrotingKlik op de foto voor een vergroting

Rottumer kerkhof


Het kerkhof van Rottum dat rond de kerk ligt is sinds 1 maart 2013 eigendom
van de Stichting Rottumer Kerkhof (SRK).
Het doel van de stichting is in de statuten als volgt omschreven:

"De stichting heeft ten doel aan overleden ingezetenen van het dorp
Rottum en in bijzondere gevallen aan niet-ingezetenen,
die te Rottum of elders zijn overleden een passende rustplaats
te verschaffen.
Zij tracht haar doel te bereiken door bij het dorp Rottum
een kerkhof in te richten en te onderhouden."


Hiermee is oude kloosterrecht vastgelegd, waardoor de inwoners van Rottum
gratis begraven kunnen worden op het kerkhof.

Als u wilt weten of u in het kerk dorp Rottum woont klikt u hier.
De omvang van het kerk dorp Rottm is met de stippellijn aangegeven.
Voor een Google earth foto klikt u hier.Hieronde kunt u de statuten en het huishoudelijkreglement lezen:

 • Oprichtings acte Stichting Rottumer Kerkhof.

 • Acte van levering.

 • Huishoudelijk reglement en richtlijnen steenhouwers.


 • het bestuur van de stichting bestaat uit:


  Janny Kooistra-Schouten, voorzitter.
  Henk Riemersma, secretaris
  Anne Oosterhof, penningmeester.

  Heeft u vragen mail dan naar : stichtingrottumerkerkhof@outlook.com